Tư vấn đầu tư

Cung cấp nghiên cứu thị trường, phân tích và môi trường kinh doanh, thông tin đầu tư

Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện

Các công việc khác sau khi cấp giấy phép kinh doanh (đăng ký mã số thuế, giấy phép sử dụng đất, giấy phép lao động ...)

Giới thiệu và tư vấn về địa điểm kinh doanh

Tuyển dụng Tư vấn và Hỗ trợ