Sự kiện 04

Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với trường đại học AJU

Hôm qua, ngày 17 tháng 01 năm 2017 hiệu trưởng trường đại học AJU, ngài Kim Dong Yon đã có mặt tại văn phòng Big Wave để ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác giữa tổ chức WORLD- OKTA, Big Wave và trường đại học AJU. Sự kiện tạo ra nền tảng vững chắc cho các hợp tác cụ thể của các bên trong thời gian sắp tới.

Tại buổi gặp mặt, ngài Kim Dong Yon cũng đã khuyến khích các thành viên chủ chốt tháp tùng về việc nỗ lực tối đa cho sự hợp tác này