Sự kiện 02

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Big Wave và BNI

 

Ngày 08 tháng 06 năm 2016, Công ty TNHH Big Wave và Tổ Chức Kết Nối Thương Mại BNI do bà Ngô Thị Bích Quyên - Chủ tịch BNI Hà Nội vùng 1 &2 gặp mặt trao đổi và ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác trong kết nối thương mại giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam