Sự kiện

Lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Big Wave và PTI

 

Ngày 22 tháng 11 năm 2016, tại văn phòng của tổ chức giáo dục PTI đã diễn ra buổi lễ đánh dấu một bước mốc quan trọng đầu tiên cho các hoạt động hợp tác của hai bên trong thời gian tới.