Hồ sơ CEO

CHỦ TỊCH CHOI BONG SIK    

                                                              

Sự nghiệp kinh doanh

6. 1980. ~ 12. 2003 - Làm việc cho công ty LG Cable co., ltd. (nay là LS Cable co., ltd.)
(12.1998 ~ 12. 2003) - Tổng giám đốc VINA-LSC (Liên doanh: LG & VNPT)
1. 2004 ~ hiện tại - Chủ tịch tập đoàn BIG WAVE Family: NWC World, Ai Viet, BIG WAVE, CHAM VINA

Công tác xã hội

12. 2007~ 12.2011 - Chủ tịch nhiệm kỳ 7 và 8 của Hiệp hội người Hàn tại Việt Nam- Korean Association in Vietnam
1. 2004 ~ 2014 - Cố vấn Phòng Thương Mại Hàn Quốc tại Việt Nam
4. 2008 ~ nay - Cố vấn cao cấp Hiệp Hội Gia Đình Hàn-Việt
7. 2009 ~ 2014 - Cố vấn cho tổng thống Hàn Quốc về Hòa bình thống nhất đất nước
1. 2011 ~ nay - Đại sứ danh dự cho hoạt động xúc tiến tại đảo Jeju
1. 2012 ~ nay - Đại diện World OKTA- Hiệp hội các thương nhân Hàn Quốc ở hải ngoại tại Việt Nam
8. 2013 ~ nay - Cố vấn chương trình K Move (chương trình được sự hỗ trợ của tổng thống Hàn Quốc )
11. 2013 ~ nay - Cố vấn đảng cầm quyền của Quốc hội Hàn Quốc

Thành tích

12. 2012 - Bằng Khen từ Tổng Thống Hàn Quốc