Đăng ký dịch vụ

Các bước đăng ký dịch vụ

 • 1

   

  Khách hàng

 • 2

   

  Đăng ký

 • 3

   

  Xử lý thông tin gửi phản hồi

 • 4

   

  Khách hàng thăm khu trưng bày sản phẩm

 • 5

   

  Xem sản phẩm tại khu trưng bày

 • 6

   

  Đàm phán, trao đổi các nội dung liên quan

 • 7

   

  Ký hợp đồng phân phối

 • 8

   

  Nhập khẩu

   

   

Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý khách hàng chỉ cần đơn giản đăng ký thông tin vào mục “Đăng ký tham quan”, ngay sau khi thông tin của quý khách được gửi đi, sẽ được chúng tôi xử lý và sau đó chúng tôi sẽ gửi thông tin phản hồi về việc đến tham quan khu trưng bày sản phẩm cũng như có cơ hội để trao đổi thêm về sản phẩm mình chọn.